Kompendium i rygg- och extremitetsskador

Författare
Inger Montaigne
(Inger Montaigne, Eva Göransson-Fellenius)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden, centrala förvaltningen, ambulansverksamheten 1983 Sverige, Stockholm 20 sidor. : ill.