Kompendium i straffrättens allmänna del enligt brottsbalken

Författare
Ivar Strahl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Juridiska fören. 1968 Sverige, Uppsala 183 sidor.
Juridiska fören. 1965 Sverige, Uppsala 176 sidor.
Juridiska fören. 1964 Sverige, Uppsala 176 sidor.
1963 Sverige, Uppsala 167 sidor.