Kompendium i vertebratpaleontologi - Amfibier, reptiler och fåglar

Författare
Ove Persson, docent
(Ove Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1960 Sverige, Lund 67 sidor., 11 pl.-bl.: ill.