Kompendium ritteknik

Författare
Lars Persson
(Lars Persson, Roland Jonsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för maskinelement, Chalmers tekn. högsk. 1988 Sverige, Göteborg 157 sidor.