Kompendium till fortsättningskursen i teknisk mekanik, dimensioneringsregler och normer för kemisk apparatur

Författare
Göran Wihlborg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tekniska högskolan 1987 Sverige, Lund 140 sidor.