Kompetens, lärande och roller i verkstaden 3, Slutrapport

Författare
Bengt Edgren
(Suzanne Ander-Peciva)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Tekniska högskolan, Institutionen för arbetsvetenskap 1992 Sverige, Stockholm 43 sidor.