Kompetens, lärande och roller i verkstaden Delrapport 1

Författare
Bengt Edgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Tekniska högskolan, Institutionen för arbetsvetenskap 1991 Sverige, Stockholm 86 sidor.