Kompetens, lärande och roller i verkstaden Delrapport 2, Empiriska studier

Författare
Bengt Edgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Tekniska högskolan, Institutionen för arbetsvetenskap 1992 Sverige, Stockholm 68 sidor., [17] sidor. : ill., diagr., tab.