Kompetens, lärande och roller i verkstaden - MDA-projekt nr 15

Författare
Bengt Edgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetsmiljöfonden 1993 Sverige, Stockholm 8 sidor. : ill.
Kungl. Tekniska högskolan, Institutionen för arbetsvetenskap 1992 Sverige, Stockholm 43 sidor.
Kungl. Tekniska högskolan, Institutionen för arbetsvetenskap 1991- Sverige, Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan, Institutionen för arbetsvetenskap 1991 Sverige, Stockholm 86 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan