Kompletterande undersökning - Aosehus : arkeologisk forskningsundersökning av Åhus borg, 2010, fornlämning nr 14, Åhus socken, 1152, Kristianstad kommun, Skåne län

Författare
Jimmy Juhlin Alftberg
(Jimmy Juhlin Alftberg, Helén Lilja)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne 2011? Sverige, Kristianstad 8 sidor. : ill.