Komplicerad skolsituation - elever med utvecklingsstörning och deras lärare

Författare
(Maria Alm..)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutionen för utbildningsvetenskap, Specialpedagogik, Univ. 2001 Sverige, Karlstad 53 sidor. ill.