"Koncept för nätverksbaserad användning av militär makt" och "kommandokoncept i nätverksbaserat försvar" - en kritisk genomgång med kommentarer till två norska studier

Författare
(Redigerade och kommenterade av Nils Marius Rekkedal.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan 2004 Sverige, Stockholm ii, 110 sidor.