Fale A. Burmans koncept-dagböcker förda under resor i Jämtland åren 1793-1802

Författare
Fale Abrahamsson Burman
(I utdrag utgifna af Johan Nordlander.)
Genre
Dagböcker, Reseskildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jämtlands läns museum, Bohusläningen 1991 Sverige, Östersund, Uddevalla [5] sidor., sidor. 86-119 23 cm
1894 Sverige, Stockholm S. 86-119