Konfirmationstal vid döfstummas konfirmation i Venersborg d. 9 juni 1904

Författare
Claes Theodor Hellgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1904. Sverige, Venersborg