Kongens taler

Författare
Bjørn Magnus Berge
(Bjørn Magnus Berge.)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cappelen Damm 2019 Norge, Oslo 446 Seiten illustrations 24 cm 978-82-02-60558-2