Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Trenne Riddare-Orden. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren then 23. Februarii 1748

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma. 1748 Sverige, Stockholm [22] sidor.; [1] ins., [6] pl.-bl. 2:o
1748 Sverige, Stockholm Tryckt uti Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma [22] sidor.; [1] ins., [7] pl.-bl. 1:o