Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente, För Land-Tulls och Accis-Kamrarne i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Kammaren then 17 Decembr. 1756

Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1756 Sverige, Stockholm, tryckt uti Kongl. tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma 120, 48 sidor.