Kongl. May.tz resolution och förklaring öfwer den 3 och 4 puncten uti Kongl. May.tz förordning af den 30. april, anno 1698 : angående auctionerne i banken - gifwen i Lais den 5 april åhr 1701

Författare
Sweden
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tryckt uti Kongl. Booktr. ... 1701 Sverige, Stockholm [7] sidor. 4to.