Kongl. may:tz Placat Och Förordning, Angående Dem som ofreda eller bära hand på Skarp-Rättaren wid des tiensts förrättande. Dat. Giötheborg den 24 maij !, åhr 1700

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1700 Sverige, Stockholm, Tryckt uti Kongl. Booktr. hoos Sal. Wankifs Änkia [4] sidor. 4:o