Kongo 1 - den nya fristaten i de svartes verldsdel : en skildring af forskningsfärder och koloniseringsarbete

Författare
Henry Morton Stanley
(Af Henry M. Stanley bemyndigad svensk öfversättning med 122 illustrationer och flera kartor.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1885 Sverige, Stockholm xii, 404 sidor., 20 pl.-bl., 1 portr.-bl., 4 kartor (v.) ill.