Kongo - den nya fristaten i de svartes verldsdel : en skildring af forskningsfärder och koloniseringsarbete

Författare
Henry Morton Stanley
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1885 Sverige, Stockholm 2 vol.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan