Kongress 2005, 29 oktober-3 november, Malmö D D.1, Konkurrera med kunskap-inte låga löner - motioner samt partistyrelsens utlåtanden och övriga förslag

Författare
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
Genre
Konferenspublikation, Konferenser
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Socialdemokraterna 2005 Sverige, Stockholm 180 sidor. 91-532-0572-3
Socialdemokraterna 2005 Sverige, Stockholm 262 sidor. 91-532-0578-2