Konkurrens och konsekvens - riskerar vi en global apartheid?

Originaltitel
Limits to competition Svenska
Författare
Group of Lisbon
(Lissabongruppen översättning: Carl G. Liungman fackgranskning: Per G. Berglund förord av Carl Tham.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordfront, Fingraf 1996 Sverige, Stockholm, Södertälje ii, 188 sidor. diagr., tab. 22 cm