Konserthus i Sverige - etablering av en byggnadstyp 1926-1935 i Stockholm, Örebro, Helsingborg och Göteborg

Författare
Anita Andersson
(Anita Andersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet, Konstvetenskapliga institutionen 2007 Sverige, Stockholm 45 sidor.