Konservering: strategi og metodeutvikling - Strategisk instituttprogram 1996-2001

Författare
(Grete Swensen (red.))
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norsk institutt for kulturminneforskning 2001 Norge, Oslo 104 sidor. : ill., kartor 82-426-1211-0