Konst D. 2, Att förstå konst

Författare
Lennart Seth
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1952 Sverige, Stockholm 375 sidor.