Konst för hand och öga - en vandringsutställning från Stiftelsen Stockholms läns museum, Länskonstmuseet 1991-1992

Författare
(Utställningsproducent, textförfattare, redaktör: Ella Corson fotografer: Karl Olof Bergström, Ella Corson)
Genre
Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länskonstmuseet 1991 Sverige, Södertälje 32 sidor. : ill. 21 cm