Charlottenborgs slott - Motala museum : barock till modernism

Författare
Ulla Tham
(Ulla Tham foto: Leif O Persson teckningar: Ivo Kosek)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildnings- och kulturnämnden, Landstinget i Östergötland 1991 Sverige, Linköping 64 sidor. : ill. (vissa i färg) 21 cm 91-630-0462-3
Utbildnings- och kulturnämnden, Landstinget i Östergötland, Printex 1991 Sverige, Linköping, Motala 60 sidor. ill.
Utbildnings- och kulturnämnden vid Landstinget i Östergötland, Printex affärstr. 1989 Sverige, Linköping, Motala 48 sidor. ill. (vissa i färg) 21 cm