Konst på Hälsouniversitetet

Författare
(Text: Carin Engstrand ... redigering: Ulla Tham foto: Thomas Johansson, Leif O. Pehrsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Östergötlands läns landsting, Printex affärstr. 1988 Sverige, Linköping, Motala 48 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 21 cm 32 diabilder