Konstarternas sociala historia 1, Från den höviska romantiken till den borgerliga barocken

Författare
Arnold Hauser
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
PAN/Norstedt, Beyrond 1978 Sverige, Stockholm, Malmö 272 sidor.
PAN/Norstedt 1972 Sverige, Stockholm 272 sidor.