Konsten att åldras rätt - en läkare talar förtroligt om livet och döden

Författare
Anker Aggebo
(Anker Aggebo förord av Gustaf Myhrman övers.: Christian Jersild)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
EFS-förl. 1962 Sverige, Stockholm 158 sidor.
Församlingsförb. 1962 Finland, Helsingfors 158 sidor.