Konstens stilar - Studieplan och handledning

Författare
Lennart Seth
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ehlin 1952 Sverige, Stockholm 32s
Ehlin 1949 Sverige, Stockholm 32s
Ehlin 1948 Sverige, Stockholm 36 sidor.