Konstorientering 1, Från realism till expressionism

Författare
Lennart Seth
(Lennart Seth, Åke Meyerson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Konstfrämjandet cop.1966 Sverige, Stockholm 112 sidor. ill. 19 cm