Konstorientering 2, Konsten under 1900-talet

Författare
Lennart Seth
(Lennart Seth, Åke Meyerson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Konstfrämjandet cop. 1967 Sverige, Stockholm S.113-207 ill. 19 cm