Konstruktion av magnetkretsen till permanentmagnet maskiner

Författare
Jonny Hylander
(Jonny Hylander och Anders Bohman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1991 Sverige 36 sidor.