Konstruktioner av etnicitet och kön på SiS särskilda ungdomshem

Författare
Sabine Gruber
(Sabine Gruber.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens institutionsstyrelse (SiS 2013 Sverige, Stockholm 84 sidor. 978-91-87053-21-4
Statens institutionsstyrelse 2013 Sverige, Stockholm 84