Konstruktionsvirkeskvalitet - litteraturstudie och hållfasthetsprovning

Författare
Björn Åkesson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1988 Sverige 46, 27 pl.bl.