Konstskatter från Utrecht - Art treasures from Utrecht : Aartsbisschoppelijk museum : tillfällig utställning Stockholm 1970, Statens historiska museum

Författare
(Katalogen utarb. av D. P. R. A. Bouvy den svenska uppl. red. av Aron Andersson.)
Genre
Katalog
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakad., Norstedt 1970 Sverige, Stockholm, Almqvist & Wiksell, Stockholm 64 sidor., [14] pl.-bl. ill.