Konsumentens syn på hjälpmedelsverksamheten Del 1, kap. 1-7 - delprojekt synskadade enkätdel

Författare
Kerstin Jonsson
(Databearbetning och rapportskrivning: Kerstin Jonsson och Karin Paulsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
HCK, DHR, Handikappforskningsgruppen vid KI 1990? Sverige, Stockholm 45 sidor. : tab.