Konsumentens syn på hjälpmedelsverksamheten Del 2, kap. 8-13 - delprojekt synskadade enkätdel

Författare
Kerstin Jonsson
(Databearbetning och rapportskrivning: Kerstin Jonsson och Karin Paulsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
HCK, DHR, Handikappforskningsgruppen vid KI 1991? Sverige, Stockholm S. 46-88 : tab.