Konsumentens syn på hjälpmedelsverksamheten - delprojekt konstnadsfria förbrukningsartiklar (KOFFA)

Författare
Maud Wikström
(Maud Wikström, Karin Paulsson, Rose-Marie Ekhöjd)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Handikappförbundens centralkommitté, HCK, De handikappades riksförbund, DHR, Handikappforskningsgruppen vid Karolinska institutet 1990 Sverige, Stockholm 40 sidor.