Konsumentkooperationens kvinnoutredning

Författare
Kvinnorepresentationen inom konsumentkooperationen
(Arbetsgruppen "Kvinnorepresentationen inom konsumentkooperationen", Lisa Pettersson ... utg. av Kooperativa förbundet, Utredningsavd. teckningar: Ingrid af Sandeberg, Maria Blomberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg., TryckProduktion 1976 Sverige, Stockholm, Västerås 93 sidor. ill., tab. 24 cm