Kontaktmannaverksamheten i avdelningarna - byggnads åtgärder för långtidsarbetslösa byggnadsarbetare

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska byggnadsarbetareförbundet 1984 Sverige, Stockholm 26 sidor.