Kontinuitet - en kvalitativ studie inom social hemtjänst och hemsjukvård

Författare
Ingela Jansson
(Ingela Jansson, Inger Sandberg, Karin Ågren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Landstingskommunala vårdhögsk. 1987 Sverige, Karlstad 38 sidor.