Kontinuitet i planering - en studie i kommunal planering från MAFF-projektet

Författare
Ronald Colven
(Ronald Colven, Inger William-Olsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungliga Tekniska Högsk., Sektionen för Arkitektur, Avd. Formlära i samarb. med Högsk. för lärarutbildning, Institutionen för pedagogik 1986 Sverige, Stockholm 155 sidor. ([1], 156 sidor.) : ill.