Kontrasternas kontinent

Författare
Sven Svenson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harrier 1955 Sverige, Stockholm 191 sidor.,16 pl.-bl.