Kontroll av borrprover i kv. Fabrikören 3, Mariefred - förundersökning i form av kontroll av borrprover : fornlämning Mariefred 21:1, Fabrikören 3 med närområde, Mariefreds socken, Strängnäs kommun, Södermanland

Författare
Ulf Alström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2010 Sverige, Västerås 7 sidor. : ill. 978-91-7453-038-4