Kontroll av restsubstanser i animalier och animaliska livsmedel - resultat 2004

Författare
Ingrid Nordlander
(Ingrid Nordlander och Harriet Green)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2005 Sverige, Uppsala 45 sidor. : diagr., tab.