Kontroll av restsubstanser i levande djur och animaliska livsmedel - resultat 2005

Författare
Ingrid Nordlander
(Ingrid Nordlander, Harriet Green och Ingrid Nilsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2006 Sverige, Uppsala 50 sidor. : tab.