=Konung Carl den XII:tes historia.=/(Jöran A. Nordberg.)= Stockholm. 1-2. 1740.= Del 2, Konung Carl XII. Historia, senare delen, ifrån slutet af junii månad år 1709, til hans may:ts död och begrafning. Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson Nyström, 1740

Författare
Jöran Andersson Nordberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nyström 1740 Sverige, Stockholm, Stockholm [02], 708, 152 sidor.; [1] pl.-bl. ill. 2:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan